Studia magisterskie

Procedura rekrutacji

Procedura rekrutacji
Dowiedz się więcej.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Dowiedz się więcej.

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi

Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
Dowiedz się więcej.

Doradztwo zawodowe i personalne

Doradztwo zawodowe i personalne
Dowiedz się więcej.

Pedagogika kryminalno-sądowa

Pedagogika kryminalno-sądowa
Dowiedz się więcej.

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
Dowiedz się więcej.