Szkolenia 3 godzinne

 • Wpływ środków masowego przekazu na zachowanie dzieci i młodzieży. Dzieci w sieci – korzyści i zagrożenia.
 • Jak uczyć, aby dzieci uczyły się?
 • Jak zrozumieć świat nastolatka?
 • Interwencja / planowe działanie : reagowanie na zachowania agresywne uczniów.
 • Profilaktyka uzależnień.
 • Agresja, przemoc, dręczenie szkolne.
 • Dopalacze – nowe zagrożenie.
 • Ciekawe lekcje wychowawcze – metody i formy pracy z klasą.
 • Wiedza czy umiejętności – czego bardziej potrzebuje uczeń?
 • Skuteczna komunikacja z nastolatkiem.
 • Wspieranie dzieci nieśmiałych i wrażliwych.
 • Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Strategia i formy promocji szkoły.
 • Metoda projektu jako forma aktywnej edukacji pozalekcyjnej.
 • Jak zmotywować ucznia do pracy? – funkcje oceny.

Koszt: 800 zł

Termin: do uzgodnienia

Miejsce: Białystok

Uwaga: na Państwa życzenie wykładowcy przyjeżdżają do Państwa placówek.

Zapisy i informacje: Ewelina Skibicka – 512 321 121; e-mail: podn@axoncem.pl

Zamów szkolenia