Szkolenia 4 godzinne

 • Projekt edukacyjny jako priorytetowe zadanie w gimnazjum.
 • Gimnastyka umysłu i efektywność uczenia się.
 • Jak zwiększyć potencjał swojego mózgu? Jak być kreatywnym nauczycielem?
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?
 • Sztuka wystąpień publicznych.
 • Rola zadania i kompetencje wychowawcy klasy.
 • Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna – nowy nadzór pedagogiczny.
 • Etyczne aspekty oceniania wewnątrzszkolnego.
 • Bezpieczeństwo w szkole w kontekście uregulowań prawnych i odpowiedzialności nauczyciela oraz metody skutecznej interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 • Przemoc w szkole- identyfikacja, czynniki ryzyka, przeciwdziałanie
 • Stres i wypalenie zawodowe. Metody radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela.
 • Jak nauczać zwiększając osiągnięcia edukacyjne uczniów?
 • Gry i zabawy ruchowe – elementy pedagogiki zabawy w pracy z grupą na świetlicy i w internacie.
 • Seksualność w szkole. Przejawy zachowań seksualnych uczniów. Jak sobie radzić z płciowością młodzieży?
 • Równość szans płci oraz zwalczanie stereotypów.
 • Zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Nagrody i kary w wychowaniu.
 • Przeżycia emocjonalne dziecka 6-letniego w pierwszym kontakcie ze szkołą.

Koszt: 1000 zł

Termin: do uzgodnienia

Miejsce: Białystok

Uwaga: na Państwa życzenie wykładowcy przyjeżdżają do Państwa placówek.

Zapisy i informacje: Ewelina Skibicka – 512 321 121; e-mail: podn@axoncem.pl

Zamów szkolenia