Szkolenia rad pedagogicznych wynikające z wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020


1) Przedszkola, oddziały przedszkolne, inne formy wychowania przedszkolnego

– dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.

2)  Szkoły podstawowe

– jak zmotywować ucznia do pracy? – funkcje oceny,

– klasa jako grupa wychowawcza,

– jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?,

– profilaktyka w szkole.

3) Szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące i technika dla młodzieży)

– jak nauczać zwiększając osiągnięcia edukacyjne uczniów?,

– profilaktyka w szkole.

4) Szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące i szkoły policealne dla dorosłych)

– ocenianie kształtujące, – organizacja procesu dydaktycznego.

Koszt: 700 zł – 950 zł

Termin: do uzgodnienia

Czas trwanie: 3 – 6 godz.

Zapisy i informacje: Ewelina Skibicka – 512 321 121; e-mail: podn@axoncem.pl

Zamów szkolenia