Szkolenia rad pedagogicznych wynikające z wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021


Szkoły podstawowe

– jak urozmaicić lekcje w szkole?

– jak zmotywować ucznia do pracy? – funkcje oceny,

– klasa jako grupa wychowawcza,

– profilaktyka w szkole,

– procesy edukacyjne zwiększające motywowanie uczniów do aktywnego uczenia się

– lekcje z wykorzystaniem metod opartych na najnowszych osiągnięciach wiedzy pedagogicznej

– stosowanie najnowszych osiągnięć wiedzy pedagogicznej w praktyce edukacyjnej, m.in. w celu zwiększania zainteresowania uczniów tematyką prowadzonych zajęć

Koszt: 700 zł – 950 zł

Termin: do uzgodnienia

Czas trwanie: 3 – 6 godz.

Zapisy i informacje: Ewelina Skibicka – 512 321 121; e-mail: podn@axoncem.pl

Zamów szkolenia