Szkolenie „Diagnoza i terapia autyzmu – poziom podstawowy”

PROGRAM SZKOLENIA

Program szkolenia (16 godzin):

  1. Wprowadzenie teoretyczne do diagnozy autyzmu.
  2. Funkcjonowanie poznawcze osoby z autyzmem.
  3. Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w diagnozie autyzmu.
  4. Podejście behawioralne w terapii autyzmu.
  5. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka z autyzmem.
  6. Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka z autyzmem.
  7. Warsztaty: zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem.
  8. Metody niedyrektywne w pracy z dzieckiem z autyzmem
PROWADZĄCY

mgr Anna Zawada – psycholog,

mgr Anna Kopczuk – pedagog specjalny, terapeuta SI,

mgr Monika Korotkiewicz – pedagog specjalny,

– mgr Anna Rogalska – pedagog specjalny.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin dydaktycznych

KOSZT

300 zł/os