UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE PEDAGOGÓW

PROWADZĄCY

mgr Daniel Olechno – psycholog

PROGRAM SZKOLENIA
  1. Czynniki psychologiczne w kompetencjach trenerskich
  2. Sposoby doskonalenia własnego warsztatu przyjmując różne role w zależności od grupy docelowej.
  3. Jak stworzyć i przeprowadzić swoje warsztaty uwzględniając różne nastawienie uczestników.
  4. Zastosowanie różnych metod pracy z grupą, uwzględniając wzrokowców, słuchowców i kinestetyków.
  5. Jak zachęcić uczestników do udziału w zajęciach, dyskusjach itd.
  6. Jak stworzyć interesujące programy zajęć i określić ich cele.
  7. Dokonać właściwej selekcji materiału merytorycznego i opracować właściwe ćwiczenia.
  8. Rozpoznanie i właściwe radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA

5 godzin dydaktycznych

KOSZT

180 zł/os