Nasze poradnie

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA. Więcej – kliknij tutaj.

NZOZ AXON Poradnia dla osób z autyzmemPoradnia Psychologiczno – Pedagogiczna AXON w Sokółce


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna AXON w Augustowie