WCZESNE WYKRYWANIE SYMPTOMÓW SPEKTRUM AUTYZMU I WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA (0-3R.Ż)

PROWADZĄCY

mgr Anna Zawada – zajmuje się diagnozą osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, psycholog

PROGRAM SZKOLENIA
  1. Rozwój dziecka od narodzin do trzeciego roku życia.
  2. Co nas powinno zaniepokoić? – wczesne symptomy autyzmu.
  3. Testy przesiewowe.
  4. Wspomaganie rozwoju małego dziecka z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA

5 godzin dydaktycznych

KOSZT

250 zł/os