WSPIERANIE SAMODZIELNOŚCI DZIECKA OD URODZENIA DO KOŃCA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.

PROWADZĄCY

mgr Anna Zawada – zajmuje się diagnozą osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, psycholog

PROGRAM SZKOLENIA
  1. Kamienie milowe rozwoju dziecka na etapie niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.
  2. Jakim jestem rodzicem? Granice w rodzicielstwie.
  3. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna. Budowanie atmosfery współpracy. Ustalanie zasad.
  4. Jakie obowiązki może wykonywać dziecko w danym wieku.
  5. Czym powinna być pochwała.
CZAS TRWANIA SZKOLENIA

5 godzin dydaktycznych

KOSZT

250 zł/os