Wychowanie do życia w rodzinie

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, z pełnymi uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają poszerzenie umiejętności metodycznych. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów, w tym zaliczenia praktyki (60 godzin) zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Dydaktyka i metodyka przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”

2. Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie

3. Zagadnienia biomedyczne. Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka

4. Etyka życia rodzinnego

5. Podstawy prawne życia małżeńskiego i rodzinnego

6. Polityka rodzinna w Polsce i krajach UE

7. Psychologia rozwojowa i wychowawcza

8. Psychologia i pedagogika rodziny

9. Prawne i organizacyjne podstawy realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie

10. Komunikacja w rodzinie

11. Trening interpersonalny

12. Praktyka zawodowa – 60 godz.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość płatności ratalnej), 100 zł opłata rekrutacyjna