Ada Żamojda

Absolwentka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spectrum autyzmu) oraz Podyplomowe studia pedagogiczne.


Pracuje w zespole diagnostycznym w NZOZ AXON Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju w Białymstoku. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową (trening umiejętności społecznych) dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ponadto w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „MENTOR” prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W swojej pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Koncentruje swoją uwagę oraz działanie na podążaniu za pacjentem poprzez rozwijanie jego zainteresowań, pracę na mocnych stronach i wzmacnianiu wiary w siebie.

Kursy i szkolenia:

– Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – szkolenie podstawowe I stopnia TSR (w trakcie, „CENTRUM ROZWIĄZAŃ” w Toruniu)

– „Wzmocnienie pozytywne jako najważniejsza umiejętność w pracy nad efektywnym uczeniem i zachowaniem.” (KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU, Oddział w Białymstoku)

– Uprawnienia Diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 (Pracowania Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie)

– „Diagnoza i terapia autyzmu”- poziom podstawowy (AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne)

– Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym – Specjalista Terapii Ręki (Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR)

– Integracja Sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasad prowadzenia terapii (Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR)

– „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Dzieci i Młodzieży z Zespołem Aspergera, ADHD oraz Zagrożonych Niedostosowaniem Społecznym” (Instytut „ProEduco” Anna Samsel)

– „Trudne sytuacje w przedszkolu w kontaktach z dorosłymi” („Poza Horyzont” Jacek Markowicz)