Joanna Żarska

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz z osobami
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Kwalifikacje zawodowe:

Studia podyplomowe:

– Rehabilitacja Ruchowa Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie),

– Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (Akademia Pedagogiki Specjalnej W Warszawie),

-Studia Podyplomowe w zakresie edukacji i rewalidacji  osób ze spektrum autyzmu ( Instytut Studiów Podyplomowych WSNP w Warszawie),

– Studia Podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki ( Instytut Studiów Podyplomowych WSNP
w Warszawie),

Inne formy doskonalenia zawodowego:

-„ Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej” – szkolenie,

– „Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej”- szkolenie,

– „Terapia Integracji Sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym”- szkolenie,

– „Problemy Diagnozy Integracji Sensorycznej wg. Najnowszego Modelu Dysfunkcji SID” – szkolenie,

– „Terapia ręki” – szkolenie,

– „Małe dziecko z zaburzeniami integracji sensomotorycznej. Elementarne zasady obserwacji i terapii” – szkolenie,

– „Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka” – szkolenie,

– „Terapia grupowa osób z Zespołem Aspergera o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych” – szkolenie,

– „ PECS” – szkolenie podstawowe,

– „Educiation and counselling for students with Autism and Asperger syndrome”- szkolenie międzynarodowe,

– uprawnienia do prowadzenia diagnostyki za pomocą narzędzi KOZE, KORP, KOLD,

–  uczestnictwo w sympozjum naukowym „Ryzyko, diagnoza i terapia ASD u najmłodszych dzieci”,

– uczestnictwo w warsztatach prowadzonych przez Raun K. Kaufmana – wprowadzenie do Programu Son- Rise,

– uczestnictwo w seminarium i warsztatach Jake”a Greenspana – Floortime w pracy z osobą
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu „Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się
i myśleć”.

„W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „MENTOR” zajmuję się diagnozą i terapią procesów integracji sensorycznej, prowadzę również zajęcia grupowe:  trening umiejętności społecznych, legoterapię, zajęcia muzyczno-ruchowe. Bliskie są mi cele wynikające z nurtu niedyrektywnego pracy z dzieckiem, czyli odczytywanie potrzeb  terapeutycznych ujawnianych przez zachowania „tu i teraz” oraz unikanie postawy etykietującej, na rzecz rozumiejącej.

Prowadzę również szkolenia, jestem wykładowcą na studiach podyplomowych.”