Szukaj
Close this search box.

Arteterapia w Edukacji

PROWADZĄCY

mgr Katarzyna Góralczyk

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. WSTĘP DO ARTETERAPII

Dzień 1 (8h dydaktycznych)

 1. Rozpoczęcie szkolenia – zapoznanie, wstępna integracja.
 2. Wprowadzenie w tematykę arteterapii:
 • czym jest arteterapia,
 • cele arteterapii
 • rodzaje arteterapii,
 • Zasady pracy technikami arteterapii – omówienie i ćwiczenia
 1. Warsztaty grupowe – ćwiczenia
 2. Praktyczne aspekty pracy arteterapeuty:
 • kluczowe kompetencje dla bycia arteterapeutą i certyfikacja,
 • aspekty arteterapii – etyka zawodowa
 1. Kontakt terapeutyczny – rola arteterapeuty
 2. Praktyczne doświadczanie arteterapii
 3. ARTETERAPIA W EDUKACJI I OŚWIACIE

Dzień 2 (8 h dydaktycznych)

 1. Czym jest arteterapia w edukacji
 2. Zasady pracy z grupą dzieci, tworzenie kontraktu zajęć
 3. Techniki pracy arterapeutycznej z dziećmi – kolaż, rysunek, malarstwo, w tym: malowanie do muzyki, malowanie intuicyjne
 4. Rozwój plastyczny dziecka i stadia rysunkowe
 5. Kryzys rysunkowy/ twórczy – ćwiczenia
 6. Rozwój kreatywności i twórczości – ćwiczenia
 7. Psychorysunek – sposób diagnostyki i pomocy psychologicznej – ćwiczenia
 8. Najczęstsze trudności w pracy z dziećmi i sposoby interwencji poprzez arteterapię – ćwiczenia:
 • radzenie dziecka ze złością
 • wyrażanie emocji
 • radzenie dziecka z przegraną
 • dzielenie się
 • współpraca w grupie
 • ćwiczenia na integracje i wspólną zabawę
 1. Podsumowanie i omówienie szkolenia

 

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

16 godzin dydaktycznych

KOSZT

450 zł/os