Nasza kadra

Beata Piktel – dyrektor Poradni, logopeda, neurologopeda, surdologopeda, certyfikowany terapeuta SI, terapeuta i diagnosta pedagogiczny, terapeuta EEG Biofeedback, specjalista treningów słuchowych.

Monika Kopciewska – psycholog, socjoterapeuta, diagnosta psychologiczny i pedagogiczny

Małgorzata Szuchnicka – pedagog specjalny, terapeuta SI

Urszula Zaniewska – psycholog, oligofrenopedagog

Monika Grusznis – pedagog, terapeuta SI

Monika Szuchnicka- Gryguć – psycholog, pedagog, diagnosta psychologiczny i pedagogiczny

Katarzyna Bykowicz– fizjoterapeuta

Dorota Surmacz – pedagog, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

Edyta Żmurda – pedagog, terapeuta SI

Agnieszka Andrzejewska – Wydra – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda,

Paulina Bitiucka – logopeda, oligofrenopedagog

Barbara Matyszczyk – pedagog, oligofrenopedagog

Barbara Szczebiot– pedagog, oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta pedagogiczny

Katarzyna Narbutt– nauczyciel języka polskiego, pedagog, oligofrenopedagog