Szukaj
Close this search box.

O nas

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku powstał w 2001 roku i został wpisany do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonego przy Podlaskim Kuratorze Oświaty pod poz. nr 7. Aktualnie wpisany jest do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego pod poz. nr 7.

OFERTA SZKOLENIOWA JEST BARDZO BOGATA TEMATYCZNIE I WYRÓŻNIA SIĘ RÓŻNORODNOŚCIĄ FORM Prowadzimy kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalące, szkolenia rad pedagogicznych, integracyjne szkolenia wyjazdowe, sieci współprac i samokształcenia, szkolenia z zakresu spektrum autyzmu, specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, warsztaty,

REALIZUJEMY KURSY KWALIFIKACYJNE ORAZ INNE FORMY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NA TERENIE CAŁEGO KRAJU Cechuje nas mobilność, dostępność, szybka odpowiedź na potrzeby nauczycieli nie tylko z województwa podlaskiego.

Placówka od kilku lat organizuje integracyjno – szkoleniowe formy wyjazdowe rad pedagogicznych. Największym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy do Białowieży, Puszczy Knyszyńskiej, Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz na Mazury. O profesjonalnym przygotowaniu imprez i zadowoleniu klientów świadczą pozytywne referencje wystawiane przez dyrektorów szkół i placówek.


Placówka stosuje innowacyjne formy i metody w zakresie doskonalenia nauczycieli. Współpracuje ze szkołami wyższymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz administracją samorządową.


PODN wchodzi w skład AXONCEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez Pana Leszka Twarowskiego. Centrum stanowią: Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, Przedszkole Iskierka w Białymstoku, Centrum Nauki i Przedsiębiorczości AXON w Białymstoku, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna AXON w Bielsku Podlaskim, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Mentor” w Białymstoku, NZOZ AXON Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, Akademia Młodych Talentów „Mentorek”, Poradnia Psychologiczno – Pedagogczna AXON w Sokółce, Poradnia Psychologiczno – Pedagogczna AXON w Augustowie, szkoły oraz biblioteka. Dzięki temu możemy zaproponować szerszy dostęp do usług edukacyjno – medycznych klientom PODN i ich rodzinom. Korelacja tych podmiotów umożliwia pełniejsze diagnozowanie potrzeb nauczycieli i środowiska szkolnego (rodziców, kadry administracyjnej, uczniów). Dostosowujemy dla nich odpowiednie formy doskonalenia i wspomagania prowadzone przez praktyków.

Innowacyjność naszych działań sprzyja większej profesjonalności usług i poszerza ofertę. Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku we współpracy z naszymi poradniami realizuje specjalistyczne szkolenia z zakresu całościowych zaburzeń rozwoju.

Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku również skutecznie i efektywnie realizuje projekty współfinansowane przez Unię Europejską, których odbiorcami są pracownicy szkół i placówek oświatowych, jak i organów prowadzących szkoły. Dysponujemy kadrą doświadczonych trenerów, którzy udzielają zgodnie z napływającymi propozycjami, konsultacji dotyczących organizacji i zarządzania oświatą, awansu zawodowego, prawa oświatowego oraz problematyki związanej z edukacją włączającą.

Kwalifikacje oraz dorobek zawodowy kadry dydaktycznej Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku są adekwatne do zakresu tematycznego szkoleń i zakładanych efektów kształcenia. Kadra prowadząca szkolenia i kursy posiada doświadczenie dydaktyczne i praktyczne. W sposób systematyczny doskonali swoje umiejętności, podnosi kwalifikacje, pogłębia wiedzę w zakresie swojego przedmiotu kierunkowego, co przekłada się na podniesienie jakości usług szkoleniowych placówki.

Z PODN w Białymstoku współpracują nauczyciele akademiccy, edukatorzy oświaty, metodycy i specjaliści spoza obszaru edukacji. Słuchacze bardzo wysoko w arkuszach ewaluacyjnych oceniają wiedzę merytoryczną, kompetencje i doświadczenie naszej kadry. Potwierdza to liczba naszych absolwentów. Dotychczas kursy kwalifikacyjne ukończyło 1560 osób, natomiast ponad 8 tys. nauczycieli skorzystało z innych ofert kursów i szkoleń.

Pragnę zainteresować Państwa ofertą Podlaskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Mam nadzieję, że będzie ona przydatna w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Wiedza, którą zdobędziecie Państwo w trakcie zajęć będzie inspirowała Państwa do poszukiwania ciekawych rozwiązań i efektywnych działań, a uczestnictwo w zajęciach będzie okazją do wymiany doświadczeń.

Leszek Twarowski
Prezes AXONCEM Sp. z o. o.

Nasz zespół

DANE KONTAKTOWE

PODLASKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Ul. Antoniukowska 11 lok. 21 ( II piętro)
15-740 Białystok

REGON 200728675  RSPO 12853

tel. (85) 716 62 21
kom. 512-321-121

e-mail: podn@axoncem.plmgr Ewelina Skibicka
dyrektor, specjalista ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli

tel. (85) 716 62 21
kom. 512-321-121

e-mail: podn@axoncem.pl

NASZ INFORMATOR