Szukaj
Close this search box.

Szanowni rodzice,

Szczegółowe informacje na temat działalności Poradni uzyskają Państwo pod nr tel. 510956554, e-mail: poradniasokolka@axoncem.pl lub osobiście w siedzibie Poradni ul. Szkolna 2 (budynek SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce)

Na badania lub konsultacje do poradni prosimy zabrać opinię z przedszkola/szkoły, książeczkę zdrowia dziecka, a także inną dokumentację medyczną i pedagogiczną posiadaną w domu.

Nasza Poradnia organizuje bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Aby skorzystać z zajęć WWRD należy dostarczyć:

 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  (wydawana przez publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne)
 • wniosek o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju
  (do pobrania poniżej lub wypełnienia na miejscu)
 • ankietę z danymi podstawowymi
  (do pobrania poniżej lub wypełnienia na miejscu)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku
  (do pobrania poniżej lub wypełnienia na miejscu)

Poradnia realizuje również Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych.

Wnioski o przyznanie SUO należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.
Realizacja zajęć na terenie naszej Poradni. Druk wniosku poniżej.

W poradni realizowane są następujące zajęcia w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych:

 • zajęcia z psychologiem
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia z pedagogiem, oligofrenopedagogiem
 • zajęcia z logopedą, neurologopedą, surdologopedą
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • rehabilitacja ruchowa

Dokumenty do pobrania:

Artykuły: