Kontakt

Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju NZOZ AXON

ul. Antoniukowska 11 lok.17 (I piętro)
15-740 Białystok

dr.

Teresa Gołaś – Sidun

Kierownik poradni

mgr

Anna Zawada

Zastępca kierownika poradni

Czytaj o mnie

mgr

Ewa Czeremcha – Białek

Rejestracja