Szukaj
Close this search box.

mgr Anna Kopczuk

Dyrektor

Absolwentka:

 • pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (Uniwersytet w Białymstoku)
 • studiów podyplomowych: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (Akademia Pedagogiki Specjalnejw Warszawie)
 • Rehabilitacji Ruchowej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
 • Diagnoza i Terapia Pedagogiczna (Niepubliczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku)
 • Edukacja i Rewalidacja Osób ze Spektrum Autyzmu (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie)
 • Socjoterapia w Zakresie Prowadzenia Zajęć, Organizacji i Kierowania Grupami Terapeutycznymi (Wyższa Szkoła Finansówi Zarządzania w Białymstoku),
 • Zarządzanie Oświatą (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie)
 • Logopedia (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie).

Ukończyła Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku) oraz Szkolenie Międzynarodowe „ Educiation and counselling for students with Autism and Asperger syndrome” – Włochy.

Jest certyfikowanym terapeutą:

 • Integracji Sensorycznej (PSTIS), 
 • Trenerem  EEG- Biofeedback I stopnia,
 • Terapii Taktylnej,
 • Terapii Ręki.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje dotyczące diagnozy i terapii SI.

Zajmuje się diagnozowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz jest w zespole diagnostycznym zaburzeń ze spektrum autyzmu – posiada certyfikat:

 • „Zastosowanie ADOS-2 w badaniach klinicznych”,
 • STAT

ukończyła szereg szkoleń w tym zakresie m.in.:

 • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu” (Synapsis),
 • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka” (Synapsis),
 • „Wczesna interwencja wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku od 0-6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego”,
 • „Ryzyko, diagnoza i terapia ASD u najmłodszych dzieci” – sympozjum naukowe.

Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnostyki za pomocą narzędzi

 • KOZE,
 • KORP,
 • KOLD,
 • PEP-3-PL.

Swoje umiejętności doskonali uczestnicząc w kursach, szkoleniach, konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.. Stale wzbogaca warsztat pracy.

Ukończyła:

 • szkolenie podstawowe PECS
 • szkolenie podstawowe i zaawansowane – Makaton

Prowadzi terapię indywidualną i grupową, pracuje w nurcie niedyrektywnym – uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez Raun K. Kaufmana – Wprowadzenie do Programu Son- Rise, seminarium i warsztatach Jake”aGreenspana – Floortime w pracy z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć. Ukończyła I I II stopień kursu HANDLE – Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle i Podstawy HANDLE w zaburzeniach neurorozwojowych oraz pierwszy stopień warsztatów szkoleniowych Systemu Rozwoju Poprzez Zabawę – Growthtrough Play System. 

Prowadzi szkolenia oraz pracuje jako wykładowca na studiach podyplomowych.