Szukaj
Close this search box.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna AXON w Sokólce powstała z myślą o dzieciach, które potrzebują wsparcia i pomocy w prawidłowym rozwoju. Rozpoczynając od rzetelnej diagnozy, poprzez profesjonalną terapię trudności, pragniemy udowodnić dziecku, że „może”, że „potrafi” pokonać problemy, jakie napotyka na swojej drodze.

Chcemy w tym procesie współpracować z rodzicami, traktując ich jako partnerów, angażując w pracę nad trudnościami, pokazując możliwe drogi pokonania problemu.

Placówka dysponuje specjalistyczną kadrą pedagogiczną. Zatrudnia pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, psychologów, socjoterapeutów, logopedów, neurologopedę, surdologopedę, specjalistów w zakresie diagnozy i terapii osób ze spektrum autyzmu, specjalistę treningów słuchowych, diagnostę w zakresie zaburzeń przetwarzania słuchowego, terapeutów integracji sensorycznej, specjalistów EEG – biofeedback, rehabilitantów.