Szukaj
Close this search box.

Celem naszej Poradni jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, dorosłym i rodzinom poprzez udzielanie porad i konsultacji, dokonywanie diagnoz oraz prowadzenie terapii.

Oferujemy:

BEZPŁATNE ZAJĘCIA W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

 • lekarz psychiatra
 • psycholog
 • pedagog/pedagog specjalny
 • logopeda/neurologopeda
 • diagnoza kliniczna pod kątem całościowych zaburzeń rozwoju (m. in. autyzm, zespół Aspergera)
 • diagnoza pedagogiczna, m.in. KORP
 • diagnoza funkcjonalna
 • diagnoza integracji sensorycznej (SI)
 • badania psychologiczne, logopedyczne
 • badanie dojrzałości szkolnej
 • bezpłatne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia integracji sensorycznej (SI)
 • terapia polisensoryczna
 • fizjoterapia
 • terapia ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych

Specjalistyczna diagnoza prowadzona przez zespół specjalistów (lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, psycholog, pedagog specjalny) składa się z czterech spotkań:

 • wywiad (psycholog lub pedagog specjalny)
 • obserwacja I (psycholog i pedagog specjalny)
 • obserwacja II (lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii i pedagog specjalny lub psycholog)
 • podsumowanie diagnozy, wydanie zaświadczeń lekarskich (lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii)

Obserwacje prowadzone są przy wykorzystaniu lustra weneckiego, narzędzia diagnostyczne dobierane są indywidualnie do danego pacjenta.

Celem porady diagnostyczno-konsultacyjnej dla osób z podejrzeniem zaburzeń rozwoju jest:

 • obserwacja niepokojących objawów u dziecka przez specjalistów (pedagoga specjalnego i psychologa i ewentualnie logopedę) zajmujących się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • możliwość uzyskania informacji (NIE DIAGNOZY KLINICZNEJ – diagnozę stawia lekarz psychiatra) dotyczącej możliwych zaburzeń rozwojowych
 • udzielenie wsparcia i otrzymanie wskazówek dotyczących dalszej drogi diagnostycznej
  i pracy z dzieckiem w domu
 • wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej dotyczącej funkcjonowania dziecka
  w obszarach komunikacji, funkcjonowania społecznego i aktywności
 • skrócenie czasu oczekiwania na pomoc w związku z obserwowanymi objawami autyzmu czy Zespołu Aspergera

Przebieg porady diagnostyczno-konsultacyjnej:

Pierwsza wizyta obejmująca obserwację zachowania dziecka i wywiad z rodzicami (1,5h).

Druga wizyta obejmująca udzielenie informacji na temat obserwowanych objawów
i wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem oraz wydanie opinii w formie pisemnej (ok. 1h)

Diagnoza mająca na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych. Określa mocne i słabe strony dziecka, wskazuje deficyty oraz potencjał rozwojowy. Doskonale nadaje się do konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju.

Przebieg diagnozy funkcjonalej:

 • konsultacja u lekarza psychiatry
 • wywiad (psycholog)
 • obserwacja psychologiczno-pedagogiczna
 • badanie psychologiczne
 • podsumowanie diagnozy (psycholog)
 • ew. logopeda

Diagnoza integracji sensorycznej to proces obserwacji swobodnego zachowania dziecka, wywiadu z rodzicami, klinicznej obserwacji, zastosowania odpowiednich testów i analizy wyników.

Integracja sensoryczna jest procesem, który organizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, równowagi. To właśnie dzięki temu procesowi nasze napięcie mięśniowe jest prawidłowe, potrafimy skoordynować ruchy, nauczyć się nowych dyscyplin sportowych, a będąc w głośnym miejscu skupić się na przykład na pisaniu, a nie zatykaniu uszu, by odciąć się od hałasu.

Przebieg diagnozy integracji sensorycznej:

 • Badanie wstępne SI
 • Badanie specjalistyczne SI
 • Przekazanie opinii SI