Szukaj
Close this search box.
Godziny pracy rejestracji:
Poniedziałek 8:00 – 19:00
Wtorek 8:00 – 19:00
Środa 8:00 – 19:00
Czwartek 8:00 – 19:00
Piątek 8:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00
Świadczenia w ramach NFZ:
Poniedziałek 8:00 – 19:00
Wtorek 8:00 – 19:00
Środa 8:00 – 19:00
Czwartek 8:00 – 19:00
Piątek 8:00 – 13:00
Sobota 8:00 – 11:00
Rejestracja pacjentów odbywa się:

Termin wizyty można umówić również przez osoby trzecie. W dniu rejestracji wyznaczana jest data i godzina wizyty.

Pacjent ma obowiązek dostarczenia oryginału skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących. Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Dokumenty wymagane podczas pierwszej wizyty w Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju:

  • dokumentacja dziecka (m.in. opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, karta informacyjna pacjenta jeżeli dziecko było wcześniej hospitalizowane, zaświadczenia lekarskie i inne)
  • poradnia przyjmuje kserokopie wymienionych dokumentów

ZAPISZ SIĘ: