Szukaj
Close this search box.

Podlaski Ośrodek Doskonalenia NauczycieliBiałymstoku
we współpracy z NZOZ AXON Poradnią dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
w Białymstoku

 • Uczeń z autyzmem w szkole (Zespół Asperger i inne) – studium przypadku
 • Autyzm i zespół Aspergera – szkolenie podstawowe
 • Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci ze spektrum autyzmu
 • Dziecko autystyczne w placówce oświatowej
 • Diagnoza dziecka z autyzmem
 • Diagnostyka i terapia autyzmu 
 • Umiejętności trenerskie (dla pedagogów)
 • Rozwój psychiczny dziecka
 • Psychologia zaburzeń seksualnych  (Rozwój psychoseksualny dzieci)
 • Podstawy pomocy psychologicznej w placówkach edukacyjnych
 • Bajkoterapia – bajki lekarstwem na wszystko
 • Jak pracować z dzieckiem z Zespołem Aspergera na lekcji
 • Terapia ręki
 • Wspieranie rozwoku mowy u dziecka (0-3r.ż)
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Wspieranie samodzielności dziecka od urodzenia do końca edukacji wczesnoszkolnej
 • Wczesne wykrywanie symptomów spectrum autyzmu i planowanie wspomagania rozwoju małego dziecka (0-3 roku życia)
 • Wielospecjalistyczne podejście do diagnozy i terapii dziecka z autyzmem
 • Zabawa w terapii dziecka z autyzmem
 • Zaburzenia integracji sensorycznej. Jak rozpoznać i kiedy interweniować?
 • Przestrzeń terapeutyczna w niedyrektywnym podejściu terapeutycznym.
 • Rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych dziecka ze spectrum autyzmu
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z ASD w szkole i przedszkolu
 • Rewalidacja i dostosowanie osób niewidzących i niesłyszących
 • Zajęcia rewalidacyjne osób z ASD
 • Opóźniony rozwój mowy.

TERMIN

Do uzgodnienia

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

5 godz.

KOSZT

950 zł – 1500 zł

ZAPISY

Ewelina Skibicka
telefon: 512 321 121
e-mail: podn@axoncem.pl