Szukaj
Close this search box.
 1. Podanie o przyjęcie do szkoły: pobierz ( w załączeniu)
 2. Kwestionariusz osobowy: pobierz ( w załączeniu)

Aby zostać słuchaczem Liceum Ogólnokształcącego  powinieneś:

 • mieć ukończone 18 lat i być absolwentem ośmioklasowej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • złożyć wymagane dokumenty, tj.: świadectwo ukończenia gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej
  • podanie (druk dostępny jest w sekretariacie i  tutaj ),
  • kwestionariusz osobowy (druk dostępny w sekretariacie i  tutaj ),
  • 1 zdjęcie.

Szkoła prowadzi dwa nabory – na semestr wiosenny (nauka rozpoczyna się od lutego) i semestr jesienny (nauka rozpoczyna się od września).

CZAS TRWANIA:

 • Nauka trwa 4 lata, tj. 8 semestrów.

FORMA ZAJĘĆ:

 • Nauka odbywa się w systemie zaocznym – co druga sobota i niedziela w godz. od 8:00 do 15:30.

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

 • Czesne miesięcznie wynosi 160 zł.
 • Opłata za egzaminy w sesji dodatkowej: 20 zł egzamin pisemny, 15 zł egzamin ustny
 • Opłata za maturę: 200 zł (poprawki gratis)

PROMOCJE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

 • jeżeli przyprowadzisz znajomego, który podejmie u nas naukę 2 miesiące nie płacisz czesnego,
 • bezpłatne karnety na pływalnię

REGULAMINY ( DOSTĘPNE W SEKRETARIACIE SZKOŁY)

 • Regulamin uczestnictwa w zajęciach na pływalni,
 • Regulamin rekrutacji,
 • Regulamin Promocji „Jeżeli przyprowadzisz znajomego – 2 miesiące nie płacisz czesnego”.