Nasza oferta obejmuję między innymi:

SPECJALISTYCZNA KONSULTACJA :

 • psycholog
 • pedagog/pedagog specjalny
 • logopeda/neurologopeda
 • fizjoterapeuta
 • integracji sensorycznej

BADANIA I DIAGNOZY:

TERAPIE:

 • BEZPŁATNE zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)dowiedz się więcej
 • terapia wielospecjalistyczna dla osób ze spektrum autyzmu
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • terapia integracji sensorycznej (SI)
 • terapia ręki
 • fizjoterapia
 • zajęcia grupowe (Trening Umiejętności Społecznych)
 • neurofeedback

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

sekretariatppp@axoncem.pl
(85) 743 88 63; kom. 518 499 008