Szukaj
Close this search box.

Diagnoza mająca na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych. Określa mocne i słabe strony dziecka, wskazuje deficyty oraz potencjał rozwojowy. Doskonale nadaje się do konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju.

Przebieg diagnozy funkcjonalnej:

  • wywiad (psycholog)
  • obserwacja psychologiczno-pedagogiczna
  • badanie psychologiczne
  • podsumowanie diagnozy (psycholog)
  • ew. logopeda