Kadra

mgr Monika Korotkiewicz – pedagog specjalny, terapeuta SI, Terapeuta Ręki, diagnosta, dyrektor przedszkola Iskierka

W swojej pracy stosuje różnorodne metody i formy pracy z dziećmi starając się rozbudzać ich ciekawość, rozwijać zainteresowania, stymulować rozwój, redukować zachowania niepożądane i wzmacniać wiarę we własne siły. Sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i autyzmu. Szczególny nacisk kładzie na efektywność i skuteczność podejmowanych działań terapeutycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. W swojej pracy koncentruje się na pomocy dziecku i rodzinie prowadząc terapię indywidualną, grupową oraz konsultacje dla rodziców. Zajmuje się diagnozą osób z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju.


mgr Barbara Twarowska – Wicedyrektor

Ukończyła studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie). Absolwentka studiów wyższych z filologii  angielskiej (licencjat).Ze względu na swoje zainteresowania pedagogiczne i dydaktyczne uzupełniła swoje wykształcenie o studia podyplomowe z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem. W czasie swojej ponad 25-letniej pracy zawodowej stara się stosować ideę holizmu. Uważa, że osoby pracujące z dziećmi powinny charakteryzować się: spokojem wewnętrznym, samokontrolą, cierpliwością i twórczą energią. Ceni ludzi, którzy potrafią pracować w zespole. Uwielbia: zwierzęta, sport, podróże (małe i duże).


mgr Eliza Moniuszko

Z wykształcenia magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.  Wykształcenie uzupełniła o studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz o Przygotowanie pedagogiczne. Swoją wiedzę zgłębia poprzez liczne webinaria i literaturę.  W wolnym czasie czyta książki, rozwiązuje krzyżówki i ćwiczy umysł w sudoku.


mgr Anna Muczyńska

Z wykształcenia magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Swoją wiedzę uzupełniła o studia podyplomowe z Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Szukając swojego miejsca odnalazła przedszkole. W wolnym czasie śpiewa, tańczy, recytuje.


mgr Julita Zbiegień – Ciszyńska

Z wykształcenia magister filologii polskiej. Jak to w życiu bywa nastąpiła weryfikacja ścieżki zawodowej. Swoje powołanie odnalazła wśród dzieci. Wykształcenie uzupełniła o studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Prywatnie żona. W wolnym czasie czyta, pisze i żegluje.


mgr Magdalena Wiśniewska-Waszkiewicz

Z wykształcenia magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Studia licencjackie ukończyła na kierunku Animacja kultury z arteterapią. Wzbogaciła swoją wiedzę o studia podyplomowe z Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), Autyzmu. Obecnie studiuje Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Prywatnie żona i mama, która spełnia się w pracy w przedszkolu. W wolnym czasie czyta kryminały.


mgr Joanna Komorowska

Z wykształcenia magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Stawia na ciągły rozwój dlatego uczestniczy w szkoleniach i kursach. Praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji, a więc świetnie się odnajduje w roli nauczyciela. Prywatnie żona i mama dwójki dzieci. W wolnym czasie lubi wycieczki i doskonali umiejętności kulinarne.


Katarzyna Płoszaj

Pomoc nauczyciela


Kamila Biernat

Pomoc nauczyciela