Szukaj
Close this search box.

mgr Alicja Miłkowska

neurologopeda, pedagog specjalny

Magister Logopedii z fonoaudiologią na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, a także absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna (specjalność terapia pedagogiczna) na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Ukończyła dodatkowo studia podyplomowe na kierunku:

  • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych),
  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych),
  • Neurologopedia profilowana: neurologopedia dzieci i dorosłych (Uczelnia Korczaka),
  • Neurologopedia profilowana: wczesna interwencja neurologopedyczna (Uczelnia Korczaka.

Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach oraz szkoleniach m.in.: AAC we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka; Trening Umiejętności Społecznych; Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne (poziom I); Logorytmika – ruch słuch słowo; Kurs nauki SJM– poziom średniozaawansowany; Zaburzenia rozwoju mowy na tle zespołów genetycznych; Autyzm – Zabawa Inspirująca Rozwój; Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania ®; Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją); PECS poziom 1; Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi; C-Eye® i eyefeel® w neurorehabilitacji i komunikacji; Terapia małego dziecka z autyzmem; Wspieranie rozwoju komunikacji osób ze spektrum autyzmu; Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii; Ocena funkcjonowania traktu ustno-twarzowego. Mioterapia podejście autorskie; Diagnoza i terapia autyzmu; Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza – terapia – masaż® (Terapeuta Ręki).

Posiada uprawnienia do prowadzenia diagnostyki za pomocą narzędzi: KOLD, KORP, KOGS oraz TRJ.

Prowadzi indywidualną terapię logopedyczną oraz pedagogiczną, a także zajęcia grupowe. Jest członkiem zespołów diagnostycznych. W swojej pracy kładzie nacisk na wspomaganiu rozwoju dziecka opartego na budowaniu relacji i empatii.