Szukaj
Close this search box.

O nas

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Mońkach to szkoła zaoczna, która rozpoczęła swoją działalność 01 września 2000 r. W chwili obecnej mamy już 700 absolwentów.

W naszym liceum prowadzimy zajęcia zgodnie z podstawami programowymi MEN. Nasi Słuchacze zdobywają wiedzę nie tylko z takich przedmiotów jak język polski, matematyka, fizyka, geografia, biologia czy historia, ale też z informatyki czy podstaw przedsiębiorczości.

Słuchacze kończący naukę w naszym liceum będą mogli przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości

Do naszego Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą zapisać się wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i chcą dalej się rozwijać, zdobywać wiedzę. Jeśli jesteś absolwentem gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub ośmioletniej szkoły podstawowej i skończyłeś 18 lat, możesz zacząć naukę w naszym liceum – bez egzaminów wstępnych!

Zalety szkoły:

  • miła i przyjemna ATMOSFERA;
  • WYSOKO WYKWALIFIKOWANA KADRA cechująca się profesjonalizmem, chętna do pomocy słuchaczom, udziela dodatkowych konsultacji przed egzaminem dojrzałości, ma doświadczenie w pracy z dorosłymi;
  • szkoła posiada UPRAWNIENIA SZKÓŁ PUBLICZNYCH;
  • słuchacze po ukończeniu Liceum otrzymują ŚWIADECTWO ukończenia Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mońkach, a po zdaniu egzaminu maturalnego świadectwo maturalne. Świadectwa są równorzędne ze świadectwami szkół państwowych;
  • przed egzaminem dojrzałości słuchacze mają możliwość uczestnictwa w BEZPŁATNYM Kursie przygotowującym do Matury ( przy zebraniu się grupy)
  • słuchacze otrzymują LEGITYMACJĘ uprawniające do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego;
  • szkoła wydaje BEZPŁATNIE ZAŚWIADCZENIA wymagane przez urzędy, między innymi do ZUS-u, KRUS-u;
  • słuchacze mogą korzystać z bezpłatnych ZAJĘĆ NA PŁYWALNI w Mońkach, zgodnie z Regulaminem.

Dane kontaktowe:

tel. (85) 716 62 21
kom. 509 – 869 – 835

e-mail: szkoly@axoncem.pl

Gdzie nas znajdziesz:

Siedziba szkoły:

ul. Al. Niepodległości 11b lok 02b,
19-100 Mońki

Miejsce prowadzenia zajęć:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach,
ul. Tysiąclecia 17,
19-100 Mońki