Szkolenia specjalistyczne z zakresu spektrum autyzmu oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży

 • Umiejętności trenerskie (dla pedagogów) – 5h
 • Rozwój psychiczny dziecka – 5h
 • Rozwój psychoseksualny dzieci – 5h
 • Podstawy pomocy psychologicznej w placówkach edukacyjnych – 5h
 • Sensoplastyka –5h
 • Bajkoterapia – bajki lekarstwem na wszystko –  (6h)
 • Jak pracować z dzieckiem z Zespołem Aspergera na lekcji – (5h)
 • Terapia ręki – 10h
 • Wspieranie rozwoju mowy u dziecka (0-3r.ż) – 5h
 • Trening Umiejętności Społecznych (16h)
 • Wspieranie samodzielności dziecka od urodzenia do końca edukacji wczesnoszkolnej – (5h)
 • Wczesne wykrywanie symptomów spektrum autyzmu i planowanie wspomagania rozwoju małego dziecka (0-3 roku życia) –  (6h
 • Wielospecjalistyczne podejście do diagnozy i terapii dziecka z autyzmem (40h)
 • Zabawa w terapii dziecka z autyzmem. –  (10h)
 • Zaburzenia integracji sensorycznej. Jak rozpoznać i kiedy interweniować? – (6h)
 • Przestrzeń terapeutyczna w niedyrektywnym podejściu terapeutycznym. – (7h)
 • Rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych dziecka ze spectrum autyzmu – (5h)
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z ASD w szkole i przedszkolu. –  (5h)
 • Rewalidacja i dostosowanie osób niewidzących i niesłyszących – 5h
 • Zajęcia rewalidacyjne, terapia osób z HFA i ZA – 10 h
 • Opóźniony rozwój mowy. – 5h
 • Autyzm i Zespół Aspergera – szkolenie podstawowe 5h
 • Dziecko z ASD w placówce oświatowej 7h
 • Diagnoza i terapia autyzmu – poziom podstawowy 16h
 • Diagnoza i terapia autyzmu – poziom rozszerzony 16h

Zapisy i informacje: 

mgr Karolina Jabłońska – specjalista ds. szkoleń

e-mail: szkolenia.autyzm@axoncem.pl

tel. 519 170 872

mgr Emilia Michniewicz – specjalista ds. szkoleń

e-mail: sekretariat@axoncem.pl

tel. 797-568-166

Zapisz się.