Szanowni rodzice,

Szczegółowe informacje na temat działalności Poradni uzyskają Państwo pod nr tel. 510956554, e-mail: poradniasokolka@axoncem.pl lub osobiście w siedzibie Poradni ul. Szkolna 2 (budynek SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce)

Na badania lub konsultacje do poradni prosimy zabrać opinię z przedszkola/szkoły, książeczkę zdrowia dziecka, a także inną dokumentację medyczną i pedagogiczną posiadaną w domu.

Nasza Poradnia organizuje bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Aby skorzystać z zajęć WWRD należy dostarczyć:

– opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
(wydawana przez publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne)
– wniosek o objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju
(do pobrania poniżej lub wypełnienia na miejscu)
– ankietę z danymi podstawowymi
(do pobrania poniżej lub wypełnienia na miejscu)
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku
(do pobrania poniżej lub wypełnienia na miejscu)

Poradnia realizuje również Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych.

Wnioski o przyznanie SUO należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce.
Realizacja zajęć na terenie naszej Poradni. Druk wniosku poniżej.

W poradni realizowane są następujące zajęcia w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych:

  • zajęcia z psychologiem
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • zajęcia z pedagogiem, oligofrenopedagogiem
  • zajęcia z logopedą, neurologopedą, surdologopedą
  • zajęcia integracji sensorycznej
  • rehabilitacja ruchowa

Dokumenty do pobrania:

Artykuły: