Kursy kwalifikacyjne realizowane są w oparciu o programy ramowe
Ministerstwa Edukacji Narodowej.