Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Jakie nadaje kwalifikacje?

Celem kursu jest wyposażenie zainteresowanych nauczycieli w wiedzę i umiejętności praktyczne

z zakresu pedagogiki specjalnej. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących w placówkach specjalnych dla młodzieży o różnych niepełnosprawnościach..

Liczba godzin: 150

Koszt: 1000 zł

Zapisy i informacje: Ewelina Skibicka – 512 321 121; e-mail: podn@axoncem.pl

Zapisz się