Szukaj
Close this search box.

Jakie nadaje kwalifikacje?

Uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje z przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Kurs kierowany jest dla osób, które posiadają wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne
z zakresu diagnozowania uczniów planowania pracy organizowania i prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. Kurs jest organizowany dla czynnych nauczycieli praktycznej nauki zawodu bez przygotowania pedagogicznego do nauczania praktycznej nauki zawodu oraz do nauczycieli kształcenia modułowego.

LICZBA GODZIN

150h

KOSZT

1100,00 zł

Zapisy i informacje

Ewelina Skibicka
tel.: 512 321 121
e-mail: podn@axoncem.pl