Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Jakie nadaje kwalifikacje?

Uczestnik kursu uzyskuje kwalifikacje z przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Kurs kierowany jest dla osób, które posiadają wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych.

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne
z zakresu diagnozowania uczniów planowania pracy organizowania i prowadzenia zajęć z praktycznej nauki zawodu oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. Kurs jest organizowany dla czynnych nauczycieli praktycznej nauki zawodu bez przygotowania pedagogicznego do nauczania praktycznej nauki zawodu oraz do nauczycieli kształcenia modułowego.

Liczba godzin: 150

Koszt: 1100 zł

Zapisy i informacje: Ewelina Skibicka – 512 321 121; e-mail: podn@axoncem.pl

Zapisz się