Szukaj
Close this search box.

mgr Ada Żamojda-Rakowicz

Psycholog

Ukończyła studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej, studia podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu), Oligofrenopedagogika oraz Podyplomowe studia pedagogiczne.

Pracuje w zespole diagnostycznym w NZOZ AXON Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju w Białymstoku. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową (trening umiejętności społecznych) dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ponadto w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „MENTOR” prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. W swojej pracy zawodowej kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Koncentruje swoją uwagę oraz działanie na podążaniu za pacjentem poprzez rozwijanie jego zainteresowań, pracę na mocnych stronach i wzmacnianiu wiary w siebie.

Poszerza swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w kursach i szkoleniach. Ukończyła:

  • – „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL)
    w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”
  • – „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – szkolenie podstawowe I stopnia TSR”
  • – „Wzmocnienie pozytywne jako najważniejsza umiejętność w pracy nad efektywnym uczeniem i zachowaniem.”
  • – „Skala inteligencji Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej”
  • – „Diagnoza i terapia autyzmu”- poziom podstawowy
  • – „Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym – Specjalista Terapii Ręki”
  • – „Integracja Sensoryczna (SI) – wykrywanie zaburzeń i zasad prowadzenia terapii”
  • – „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Dzieci i Młodzieży z Zespołem Aspergera, ADHD oraz Zagrożonych Niedostosowaniem Społecznym”

– „Trudne sytuacje w przedszkolu w kontaktach z dorosłymi”