Szukaj
Close this search box.

mgr Małgorzata Pawluczuk

Psycholog

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyła szkolenia nadające uprawnienia do posługiwania się w praktyce diagnostycznej Skalą Inteligencji Stanford-Binet5 oraz PEP-3-PL. Ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Uczestniczka licznych warsztatów z zakresu zabaw wspierających rozwój dziecka i szkoleń z ,,Diagnoza i terapia autyzmu’’, „Mediacje rówieśnicze’’, „Zrozumieć dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera’’, „Zachowania trudne u osób z autyzmem”. Ukończyła kurs z zakresu treningu umiejętności społecznych i pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz kurs na wychowawcę wypoczynku.