Szukaj
Close this search box.

wykorzystywane jest do oceny najważniejszych obszarów rozwoju mowy dziecka jakimi są rozumienie oraz nadawanie mowy, reakcje słuchowe, ocena narządów mowy, artykulacja
i sprawność narządów artykulacyjnych, a także umiejętności pragmatyczno-społeczne. Każda diagnoza dziecka pogłębiona jest o szczegółowy wywiad z opiekunem. Test wykorzystywany jest do badania logopedycznego dzieci od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Test ten jest narzędziem standaryzowanym, a dodatkowo uzyskał pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów. Przeprowadzona diagnoza z wykorzystaniem narzędzia jakim jest KOLD jest rzetelna i obiektywna.