Szukaj
Close this search box.

to test, który służy wstępnej ocenie rozwoju psychoruchowego dziecka. Pozwala ustalić, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.  Narzędzie wykorzystywane jest do badania dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. KORP ocenia takie sfery jak rozwój ruchowy, motorykę precyzyjną i lateralizację, spostrzeganie wzrokowe i koordynacja wzrokowo-ruchowa, aspekt związany z komunikowaniem się i mową, sferę emocji i relacji społecznych, funkcje behawioralne oraz umiejętności przedszkolne i szkolne (uzależnione od wieku). KORP to czułe, wystandaryzowane narzędzie diagnostyczne, umożliwiające sprawe badanie dziecka, a dodatkowo każda diagnoza pogłębiona jest o szczegółowy wywiad z opiekunem dziecka.