Szukaj
Close this search box.

dostarczanie trenującemu informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach parametrów fizjologicznych organizmu.

Terapeuta zakłada trenowanemu specjalne elektrody. Zadaniem dziecka jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku gry (lub innego rodzaju feedbacku) głównie za pomocą siły swojej woli. Terapeuta korzystając z programu komputerowego śledzi pracę fal mózgowych osoby trenującej. Elektrody nie przesyłają żadnych informacji do mózgu, jedynie odbierają informację o funkcjonowaniu fal mózgowych w danej chwili.

Biofeedback:

 • Biofeedback to trening mózgu a nie umysłu.
 • Biofeedback nie jest terapią inwazyjną.
 • Zwiększamy zdolność do wchodzenia i utrzymywania określonych stanów psychofizycznych, np.:
  • wyciszony, spokojny, stabilny emocjonalnie
  • skoncentrowany, logiczny, racjonalny, przetwarzający
  • uważny, czujny
  • otwarty, elastyczny, odblokowany, empatyczny

Najczęściej zadawane pytania:

Czy EEG Biofeedback jest bezpieczny?
 • EEG Biofeedback jest metodą nieinwazyjną.
 • Elektrody na głowie trenującego służą tylko do pomiaru i nie są do nich podawane żadne impulsy elektryczne.
 • Rejestrowanie napięcia są mikroskopijne ( mikrovolty).
 • Urządzenie pomiarowe jest zasilane bateriami (3V)
 • Żel do przyklejania elektrod nie jest alergiczny.
 • Biofeedback nie wymaga „uzewnętrzniania się”
Jakie efekty mogą być widoczne?
 • Regulacja rytmów dobowych
 • Poprawa jakości snu
 • Wyciszenie, uspokojenie, uważność
 • Zmniejsza się częstość tikania
 • Poprawa jakości pisma

Po każdej sesji występuje krótkotrwała zmiana:wyciszenie, zaśnięcie ożywienie, rozpogodzenie, itd. w zależności od treningu.

Przeciwwskazania:

 • Osoby cierpiące na schorzenia neurologiczne powinny zasięgnąć opinii lekarza specjalisty.
 • W przypadku osób z epilepsją należy sprawdzić fotowrażliwość.
 • Nie łączymy terapii biofeedback z terapią Tomatisa, Stymulacją słuchu Johansena oraz metod inwacyzjnych.

Biofeedback prowadzimy dla dzieci w wieku minimum 5 lat.