Szukaj
Close this search box.

  • Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
  • opłata rekrutacyjna (85 zł) płatna na indywidulany numer rachunku bankowego 

Wypełnij, podpisz i dostarcz osobiście lub pocztą do punktu konsultacyjno – rekrutacyjnego w Białymstoku:
Ul. Antoniukowska 11 lok. 21
15-740 Białystok

lub wyślij scan dokumentów na adres e-mail: podyplomowe@axoncem.pl