Dokumenty rekrutacyjne

  • Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
  • kopia wniesionej opłaty aktywacyjnej (AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)– opłata aktywacyjna 100 zł  – w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)

Uwaga! Zmiana numeru konta!

98 1160 2202 0000 0003 6324 7453
Bank Millennium

Wypełnij, podpisz i dostarcz osobiście lub pocztą do filii instytutu:

Ul. Antoniukowska 11 lok. 21

15-740 Białystok