Dokumenty rekrutacyjne

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

  • Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia)
  • Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej – 100 zł (AXON Centrum Edukacyjno – Medyczne Leszek Twarowski, ul. Antoniukowska 11 lok.21, 15-740 Białystok)–  Bank Millenium [nr konta: 92 1160 2202 0000 0000 5877 6880] w celu rezerwacji miejsca (opłata ta nie jest zwracana w przypadku rezygnacji ze studiów)

Wypełnij, podpisz i dostarcz osobiście lub pocztą do filii instytutu:

Ul. Antoniukowska 11 lok. 21

15-740 Białystok

Dokumenty: