Szukaj
Close this search box.

mgr Agnieszka Baluk

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku: pedagogika, specjalność : pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Autyzm – edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, jak również Studia Podyplomowe z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów Autystycznych. Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prywatnie mama siedmioletniego Olka, wolne chwile pochłania ją czytanie książek. Doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Ukończyła między innymi: Kurs „Logorytmika –metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka”, Kurs „Podstawowy Halliwick” – szkolenie uprawnia do uczenia pływania osób niepełnosprawnych wg zasad Koncepcji Halliwick. Szkolenie: „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr SallyGoddard”,„Profil Psychoedukacyjny – zastosowanie testu PEP – R Erica Schoplera”,„ Bilateralna Integracja – program szkolny”, „Terapia Taktylna” według Świetlany Masgutowej”, „Seksualność młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”, „ Zajęcia grupowe o charakterze Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, na różnych poziomach funkcjonowania”, Praca z dziećmi to dla niej pasja, a każdy sukces dziecka motywuje do dalszego działania, poszukiwania nowych rozwiązań i usprawniania codziennej pracy z podopiecznymi.