Szukaj
Close this search box.

mgr Bożena Tomkiewicz

Terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych, terapeuta Sali Doświadczania Świata, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, diagnosta. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe z zakresu terapii behawioralnej, terapii komunikacji alternatywnej, treningu umiejętności społecznych, terapii polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata. Zajmuje się również diagnozą kliniczną, funkcjonalną oraz badaniem dojrzałości szkolnej. Opracowuje indywidualne programy terapeutyczne. Prowadzi konsultacje i porady dla rodziców.

Studia, szkolenia, kursy

 • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej – Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej – Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki z elementami dydaktyki integracyjnej – Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych – Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 • Terapia Behawioralna Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu 3 stopniowe szkolenie w Centrum Terapii Behawioralnej w Krakowie.
 • Terapia Snoezelen – Sala Doświadczania Świata – Fundacja Sensoria Wrocław
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem – Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej Kraków
 • AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się – szkolenie metodyczne w Warszawie
 • Szkolenie I stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – PSTIS w Warszawie
 • Trening Umiejętności społecznych – szkolenie SYNAPSIS
 • Diagnoza Nozologiczna Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu – szkolenie Dalej Razem
 • Diagnoza Funkcjonalna – szkolenie Białystok
 • Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP – Warszawa
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – szkolenie Lublin
 • Diagnoza przyczyn trudności szkolnych oraz opiniowanie psychologiczno-pedagogiczne – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne uprawniające do posługiwania się – Baterią-8, 7/9 oraz Baterią- 10-12 w praktyce diagnostycznej- Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne uprawniające do posługiwania się – Baterią-GIM, w praktyce diagnostycznej- Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie
 • Specjalistyczne szkolenie kwalifikacyjne uprawniające do posługiwania się – Baterią-5/6 i Baterią5/6R – diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich – Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Warszawie
 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja Polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci z autyzmem” EduProf Warszawa