Szukaj
Close this search box.

mgr Ewa Łaszcz

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii  na Uniwersytecie w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku edukacja elementarna na Uniwersytecie w Białymstoku oraz wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci autystycznych w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Absolwentka Szkoły Policealnej nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych na kierunku terapeuta zajęciowy. W Podlaskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. W celu podniesienia swoich kompetencji i zdobycia nowych kwalifikacji ma na swoim koncie liczne szkolenia i kursy m.in.::Trening Umiejętności Społecznych; Diagnoza i terapia autyzmu; Gimnastyka Mózgu P. Dennisona; Logorytmika- metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka; Terapia taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej; Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi; Trudne zachowania- strategie postępowania, sznase i bariery; Komunikacja alternatywna i wspomagająca w terapii i edukacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się; Sensoplastyka; Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych; W co się bawić, jak się bawić – rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych u dzieci z autyzmem; Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne.

Współpracowała z Fundacją Syriusz jako pedagog/terapeuta zajęciowy/wolontariusz biorąc udział w projektach oraz prowadząc m.in.: zajęcia grupowe z wykorzystaniem gry w golfa jako metody rozwijającej umiejętności społeczne, zajęcia indywidualne pedagogiczne oraz zajęcia w Rodzinnym Klubie Terapeutycznym.

W Centrum Edukacji „Mentor” w Białymstoku zajmowała się organizacją pozaszkolnych form szkolenia dotyczących autyzmu. Obecnie pracuje również jako nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu w Białymstoku. Udziela się w ogólnopolskich projektach edukacyjnych, licznych konkursach plastycznych rozwijając uzdolnienie plastyczne dzieci, wspomaga pracę dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  współpracuje z innymi przedszkolami.