Szukaj
Close this search box.

mgr Katarzyna Omiljan

logopeda

Logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni w zakresie „Logopedia” jak również Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w zakresie „Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu”.

Zajmuję się diagnozą oraz terapią dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, z obniżoną sprawnością intelektualną oraz z wadami wymowy.

Ukończone kursy, warsztaty i szkolenia specjalistyczne:

 • Efektywne metody pracy w zaburzeniach artykulacji- jak skutecznie wywołać i utrwalić głoski;
 • Warsztat praktycznych umiejętności niezbędnych logopedzie do włączenia rodzica w proces uruchamiania komunikacji werbalnej dziecka z ORM;
 • Rehabilitacja logopedyczna dzieci z zaburzeniami płynności mowy oraz elementy treningu w zakresie terapii mowy bezdźwięcznej;
 • Rozwijanie mowy i komunikacji u dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera;
 • Afazja dziecięca, alalia- diagnoza i terapia;
 • PECS – poziom I;
 • Makaton (Program Rozwoju Komunikacji) – szkolenie I stopnia;
 • Trening Umiejętności Społecznych;
 • Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z os
 • obami ze spektrum autyzmu – kurs III stopniowy;
 • VB-MAPP – ocena umiejętności i planowania terapii