Szukaj
Close this search box.

mgr Małgorzata Głowacka

Certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, instruktor masażu Shantala, oligofrenopedagog, pedagog specjalny w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Prowadzi terapię integracji sensorycznej. Zajmuje się diagnozą i opracowaniem indywidualnych programów terapeutycznych. Organizuje szkolenia dla rodziców, na których przekazuje wiedzę i technikę wykonywania masażu Shantala. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Najważniejsze kursy i szkolenia:

  • Studia magisterskie na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej
  • Studia podyplomowe w zakresie Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej
  • Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki
  • Studia podyplomowe w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
  • Studia Podyplomowe  –  Pedagogika Specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • Certyfikat terapeuty integracji sensorycznej – dwustopniowe szkolenie. Kwalifikacje do diagnozowania, planowania, prowadzenia terapii integracji sensorycznej
  • Certyfikat terapeuty Sali Doświadczania Świata – koncepcja Snoezelen
  • Certyfikat – szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Dziecięcego Masażu Shantala