Szukaj
Close this search box.

mgr Małgorzata Tagisow

logopeda

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na  Uniwersytecie  Pedagogicznym na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia i  pedagogika  z metodyką nauczania początkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, które nabyła poprzez pracę w placówkach kształcenia specjalnego, integracyjnego, poradnictwie. tj Przedszkole Integracyjne   w Warszawie, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sokółce,  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce, Szkoła Podstawowa w Wasilkowie i.in. Pracowała jak logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, rewalidator, trener umiejętności społecznych.

Ukończone szkolenia i kursy

 1. Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem Fundacja Synapsis, Warszawa;
 2. Relaksacja i muzykoterapia w leczeniu zaburzeń mowy. Letnia szkoła logopedów, psychologów i lekarzy w Paryżu.
 3. Edukacja dzieci i młodzieży głęboko upośledzonych umysłowo.
 4. Wczesna diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Konferencja naukowo-szkoleniowa. DSK w Białymstoku.
 5. Diagnostyka i terapia dzieci z autyzmem w Ośrodku Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu w Białymstoku
 6. Metoda EEG Biofeedback w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
 7. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach. edukacyjnych. Konferencja dotycząca zmian w obszarze kształcenia uczniów o SPE.
 8. Tworzenie IPET-u dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych.
 9. Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem.
 10. Uczeń z Zespołem Aspergera w mojej klasie. MODM w Białymstoku.
 11. Współpraca z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 12. Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci. Centrum Wspomagania Rozwoju, Warszawa,
 13. Mamo, Tato, czy mam autyzm?Konferencja szkoleniowa dotycząca narzędzi do badań przesiewowych w kierunku autyzmu.