Szukaj
Close this search box.

mgr Ewelina Mietełka

pedagog

Absolwentka Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i pedagogiki resocjalizacyjnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Autyzm (edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu), Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Ponadto ukończyła kursy i szkolenia: Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej, Całościowe zaburzenia rozwoju, Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, Elementy terapii behawioralnej w eliminowaniu zachowań trudnych, Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard, Wykorzystanie zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – kurs III stopniowy, Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne, Kinezjologia edukacyjna „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison. W ramach pracy prowadzi zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wg programu  M. i Ch. Knill, a także przeprowadzeła Test profilpsychoedukacyjny  PEP-R.