Szukaj
Close this search box.

mgr Justyna Trochimczuk

pedagog

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, ukończone studia podyplomowe w zakresie „Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka”, studia podyplomowe „Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rewalidacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera”, studia podyplomowe „Arteterapia – kierowanie grupami”, studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną”, studia podyplomowe „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia, które podniosły efektywność mojej pracy pedagogicznej: Szkolenia z zakresu wspomagających oraz alternatywnych metod komunikacji, szkolenie „Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera/autyzmem wysokofunkcjonującym o charakterze treningu umiejętności społecznych”, Szkolenie „Trening umiejętności społecznych (TUS) dzieci i uczniów z Zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, ADHD, niedostosowanych społecznie”, szkolenie „Prowadzenie zajęć pedagogicznych i rehabilitacyjnych z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością” , szkolenie  PECS – poziom 1, szkolenie „Terapia ręki – usprawnianie umiejętności samoobsługowych oraz grafomotorycznych”, szkolenie  „Terapia taktylna”,  szkolenie „Wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej”, Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem”, warsztaty metodyczne „ Mowa i zabawa, czyli jak rozwijać mowę i myślenie u dzieci”, „Techniki muzykoterapeutyczne w pracy z osobami niepełnosprawnymi”.  Nieustannie podnoszę kompetencje uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

Uczestniczyła w międzynarodowych szkoleniach w ramach programu Erasmus +  „Healthyteachers-healthyschool” (Hiszpania) oraz „Out from classrom (Finlandia).

Praca z dziećmi to jej pasja, a każdy sukces dziecka motywuje ją do dalszego działania. Zainteresowania: ogrodnictwo, psychologia, podróże, książka, śpiew, historia.