Szukaj
Close this search box.

mgr Monika Korotkiewicz

pedagog

W swojej pracy stosuje różnorodne metody i formy pracy z dziećmi starając się rozbudzać ich ciekawość, rozwijać zainteresowania, stymulować rozwój, redukować zachowania niepożądane i wzmacniać wiarę we własne siły. Sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i autyzmu.  Szczególny nacisk kładzie na efektywność i skuteczność podejmowanych działań terapeutycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i Zespołem Aspergera. W swojej pracy koncentruje się na pomocy dziecku i rodzinie prowadząc terapię indywidualną, grupową oraz konsultacje dla rodziców. Zajmuje się diagnozą osób z podejrzeniem całościowych zaburzeń rozwoju.