Szukaj
Close this search box.

mgr Karolina Jabłońska

absolwent Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku kryminologia. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Stara się nieustannie doskonalić swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach i webinariach.

Prywatnie jest pasjonatką sportu. Bardzo lubi jazdę na rowerze oraz podróże. Czas wolny chętnie spędza na łonie natury i na czytaniu kryminałów

mgr Anna Zawada

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunkach pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz psychologia. Systematycznie doskonali swoje umiejętności oraz kompetencje poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach. Najważniejsze z nich to:

 • Szkolenie „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL)
  w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”
 • „Skala inteligencji Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej”
 • „Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu”
 • Kurs „Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży”
 • Konferencja szkoleniowa „Ja, mój autyzm i świat. Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD o nich samych? Jak wspierać rozwój ich tożsamości?”
 • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju małego dziecka”
 • „Diagnoza funkcjonalna i rozwojowa małego dziecka”
 • Szkolenie „Growththrough Play System (GPS) Level 1”
 • „Kurs multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu”
 • „Rozwijanie umiejętności społecznych – praktyczne narzędzia do pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • „KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci”
 • „Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) – kwestionariusz oceny i opisu nieprawidłowości
  w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego”
 • „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”

Wspiera dzieci, młodzież i dorosłych ze zdiagnozowanymi trudnościami z zakresu spektrum autyzmu oraz ich bliskich. Prowadzi zajęcia terapeutyczne, konsultacje, szkolenia dla rodziców i specjalistów. Jest członkiem zespołów diagnostycznych. „W swojej pracy kieruje się zasadą, że każda osoba radzi sobie z trudnościami w najlepszy sposób, w jaki aktualnie potrafi i jednym z jej zadań jest wspieranie tej osoby oraz pomoc w poszerzaniu kompetencji, aby coraz sprawniej i skuteczniej radziła sobie z  życiowymi wyzwaniami. Dużą częścią jej pracy jest także psychoedukacja, objaśnianie zachowań, próby znalezienia odpowiedzi na pytania skąd biorą się trudności w funkcjonowaniu, jak możemy je wyjaśnić oraz jak je zminimalizować lub przezwyciężyć.”

mgr Patrycja Mikucka

Związana z firmą od 2009 roku.

Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Administracja publiczna.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Posiada kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz zarządzania oświatą. W pracy ceni sobie pozytywne relacje, współpracę oraz koleżeństwo, którym lubi zarażać innych. Na co dzień uwielbia spędzać czas w gronie rodziny i przyjaciół oraz słuchać muzyki.