Szukaj
Close this search box.

Samorząd terytorialny

Celem studiów z zakresu Samorząd Terytorialny jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności koniecznych w pracy w administracji samorządowej. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia te skierowane są do osób zainteresowanych funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządowej. W programie studiów zawierają się zagadnienia związane z podstawami prawa, prawem administracyjnym, prawem samorządu terytorialnego.

Studia kierowane są przede wszystkim do pracowników administracji i działaczy samorządowych, do kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw, do wszystkich pracowników administracji rządowej oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką administracji publicznej, którzy ukończyli studia wyższe.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

ZAKRES KSZTAŁCENIA:

1. Podstawy prawa administracyjnego

2. Postępowanie administracyjne

3. Ustrój i zadania samorządu

4. Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej

5. Prawo pracy z prawem urzędniczym

6. Odpowiedzialność urzędników administracji publicznej

7. Etyka w administracji

8. Nadzór i kontrola w samorządzie terytorialnym

9. Finanse samorządu terytorialnego

10. Zarządzanie jakością w administracji publicznej

11. Prawo Unii Europejskiej

12. Fundusze unijne w samorządzie terytorialnym

13. Zamówienia publiczne

14. Prawo zagospodarowania przestrzennego i planowanie przestrzenne

15. Gospodarowanie mieniem komunalnym

16. Organizacja i funkcjonowanie urzędu gminy i powiatu

KOSZT STUDIÓW:

2700 zł (możliwość opłat w 8 ratach), 100 zł opłata rekrutacyjna